Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

เมื่อคุณมีปัญหา รู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ แล้วคุณก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครหรือไม่มีใครที่จะรับฟังปัญหาและไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเราลองมาพึ่งตัวเราเองดีกว่า เราต้องรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ถ้าเราทำได้ เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือจะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ นั้นไปได้ด้วยดี

1. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น การทำแบบนั้นไม่ทำให้อะไรดีขึ้น แต่อาจเกิดผลด้านลบได้ ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้วแทน ว่าคุณมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน

2. ถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นได้ผลหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ หรือว่าแผนมันใช้ไม่ได้ ก็หาคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้ว

3. ควรให้เวลากับตัวเองร้อยละ10 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอีกร้อยละ 90 เพื่อหาทางแก้ปัญหา เราอย่ามัวคิดแต่ว่า อะไรมันผิดพลาด หรือมัวแต่โทษว่าใครผิด

4. ทบทวนและทำการบันทึกแผนการที่คุณจะทำไว้อย่างละเอียด จะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนให้คุณทำสิ่งที่ตั้งใจไว้

5. คิดหรือว่าคุยกับตัวเอง
ในแง่บวกและสร้างสรรค์ ดีกว่าแง่ลบและทำลาย แค่เปลี่ยนถ้อยคำที่ใช้กับตัวเองให้ดีขึ้นก็สามารถจะทำให้รู้สึกดีขึ้น