Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

เตรียมตัวก่อนจะไปทำสวย....ด้วยเทคโนโลยี

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีแห่งความงามมีเยอะแยะมากมายชื่อแปลกๆ กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ ไอพีแอล โบท็อกซ์ คอลลาเจน รีจูวีเนชั่น ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง แต่สาวๆ หลายท่านก็อาจจะเคยผ่านการเข้ารับบริการด้านความงามเหล่านี้มาบ้างแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาก่อนก็คงจะงง และสับสนไปหมด ว่าแต่ละอย่างควรมีวิธีการเลือกใช้หรือว่าควรจะศึกษาหาข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาจากสถานที่ต่างๆ

ก่อนอื่นเราต้องดูตัวเองก่อนว่า ปัญหาอะไรที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ จุดประสงค์ของการแก้ไขคืออะไร การรักษาเพื่ออะไร แล้วค่อยลงมือหาข้อมูลแต่ละอย่างกัน อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะอย่างละเอียดก่อนว่าปัญหาของเรานั้น สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ แพงๆ อาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคน อย่าลืมศึกษาขั้นตอนในการรักษาแต่ละชนิดด้วย ว่าเราต้องทราบว่ามมีประสิทธิภาพแค่ไน แล้วต้องงรักษากี่ครั้งถึงจะเห็นผล ที่สำคัญเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ทำการรักษาให้เราด้วย เพราะว่าทั้งหมดนั้นส่งผลถึงตัวเราเองทั้งนั้น ถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดแล้วอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ ยังไงก็แล้วแต่เราต้องถามทุกอย่างจากแพทย์ที่เราเข้ารับการรักษาจนเรารู้สึกมั่นใจได้นั่นเอง